Samurajsudoku

Sudoku är ett pussel och spel där siffror ska placeras ut i ett rutnät. Det blev omåttligt populärt här i Sverige i början av 2000-talet – nästan lika vanligt förekommande i dagstidningar och magasin som det klassiska korsordet. Sudokun finns i olika varianter, till exempel Godoku, som istället för siffror består av bokstäver. En närmare variant av sudokun är dock Samurajsudoku.

Vad är Samurajsudoku?

Samurajsudoku, som även kallas familjesudoku i folkmun, är nära besläktat med den klassiska sudokun. Spelet kommer från Japan och blev populärt internationellt, inklusive i Sverige runt år 2005 och framåt. Spelet finns i lite olika varianter, men den vanligaste består av fem planer. På japanska kallas detta för Gattai 5 Sudoku, vilket på svenska betyder fem kopplade Sudoku. Samurajsodukon är inte lika vanligt förekommande här i Sverige som vanlig Sudoku, så det kan vara lite svårt att hitta varianten i tidningar. Om du spanar runt lite på nätet hittar du snabbt många som du kan komma igång med att lösa.

Så här spelar du Samurajsudoku

I Samurajsudoku hittar du (ofta) fem överlappande sudokun. Varje plan (eller ruta) överlappar med minst en annan ruta genom deras hörn. Varje block består oftast av nio mindre rutor. Precis som inom Sudoku ska dessa rutor fyllas med siffror mellan 1 och 9. Varje vertikal och horisontell rad, samt varje stor ruta, får endast innehålla en siffra en gång – varken mer eller mindre. Endast vissa av de små rutorna är fyllda med siffror och de tomma rutorna ska du alltså fylla med rätt siffra. Det finns olika svårighetsgrader i Samurajsudoku, så det kan vara en god idé att börja med en lite enklare variant där relativt många rutor redan är fyllda med siffror. Ju bättre du lär dig spelet, desto mer avancerade versioner kan du testa på!